icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down
Traceerbaarheid van Belgisch gecertificeerd zaaizaad

Traceerbaarheid van Belgisch gecertificeerd zaaizaad

Discover more

Belgisch gecertificeerd zaaizaad is te traceren vanaf de zaadvermeerdering tot en met de afwerking van het product. In de ganse certificering vormt het unieke partijnummer de spil om de traceerbaarheid te kunnen garanderen. Dit geeft immers toegang tot de complete voorgeschiedenis van het graan.

Officiële inschrijving van de vermeerderingsvelden
Aan elk veld wordt een productienummer toegewezen dat meegaat tot en met de commercialisering van het zaad. Dit productienummer bevat informatie met betrekking tot het partijnummer van het gebruikte zaaizaad, het ras, de klasse, de handelaar-bereider en de landbouwer-vermeerderaar.

Registratie op steekkaarten  
Van alle inkomende partijen (enkelvoudige of mengpartijen) worden de soort, het ras en de klasse van het betreffende lot op steekkaarten vermeld. Voor mengpartijen vermelden kaarten uit welke oogsten de partijen zijn samengesteld en in welke verhouding. De bevoegde overheidsdienst kent het partijnummer toe en deelt deze mede aan de keurmeester.

Aanbrengen van het certificaat in de zaadbedrijven
Na droging, reiniging, triage, ontsmetting en verpakking wordt het certificaat aangebracht. De verpakking wordt dichtgenaaid dwars door het certificaat. De kleur van het certificaat geeft de categorie zaaigraan aan. Het certificaat vermeldt partijnummer, uniek etiketnummer, soort, ras, land van certificering, land van vermeerdering, datum (jaar/maand), handelaar-bereider. Het etiketnummer bevat gegevens van de verantwoordelijke keurmeester en de datum van certificering.